LIÊN HỆ

Liên hệ

    Số 28 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

   0247.3000.611

   khachhang.bgroup@gmail.com

Website: https://biohome.vn/

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00 – 17:30

Thứ Bảy: 9:00 – 12:00

Chủ nhật: Nghỉ