Thực tập sinh kinh doanh

Mô tả công việc Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường phân phối các mặt hàng có chứng nhận hữu cơ (organic). Phân tích và tìm hiểu xu hướng tiêu dùng thị trường. Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh và chăm sóc […]

14 Tháng Tám, 2020 Tuyển dụng

Xem thêm